Főoldal | Kapcsolat
FVKF
 
Ferencvárosi Közterület-felügyeletről

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2002. (III. 20.) sz. határozatával létrehozta a Ferencvárosi Közterület- felügyeletet (továbbiakban: Felügyelet) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként. Feladataként a közterületek rendjének fenntartását, tisztaságának védelmét határozta meg. Feladatait a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken látja el. A közterület-felügyelő hivatalos személy.

A közterület-felügyelet tevékenységének alapjait biztosító törvények, rendeletek honlapunk „Jogszabályok” menüpontja alatt találhatóak.

A 2002-es induláskor 10 fő alkotta a Felügyelet állományát, egészen 2010 decemberéig. Ekkor az Önkormányzat Képviselő-testülete új feladatokat határozott meg a Felügyelet számára, ezzel egyidejűleg döntött arról is, hogy 42 főre emeli a létszámot.
Az általános közterület-felügyeleti feladatok mellett 2011. január 3-tól az alábbi feladatokat is a Felügyeletnek kell ellátnia:

  • Térfigyeleti kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (IX. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen)
  • Kerékbilincselés és gépjármű elszállítás
  • az Önkormányzat tulajdonában lévő parkok őrzése, később az önkormányzati vagyon őrzése

A legutóbbi lényeges változás a Felügyelet életében 2011. október 1-től történt, mivel ettől az időponttól kezdve önálló intézményként folytatja tevékenységét.
Az idáig alkalmazott szervezeti felépítés már nem minden esetben felelt meg a kor támasztotta követelményeknek. A felügyeleti munka a jogszabályváltozások miatt inkább rendészeti- és szolgáltató jellegű, mint hivatali, ezért az önálló költségvetési forma jobb keretet biztosít a munkavégzéshez. A felügyelők vezénylése is eltér a Hivatal munkarendjétől, mivel mindinkább előtérbe kerül a 12-24 órás szolgálatellátás.
A létszámemelésből fakadóan nagyobb közterületi jelenlétet tudunk biztosítani Ferencváros közterületein, így a lakosság szubjektív biztonságérzete is javul.

Szintén a lakosság közérzetének javítása érdekében 2012. januárjától a Felügyelet részt vesz a hajléktalanokat segítő szervezetek munkájában, amihez külön gépjármű került beszerzésre. Új feladatként jelentkezett az Aszódi Lakótelepen kialakítandó hajléktalan szálló környéki 24 órás járőrszolgálat, melynek létrehozásáról és üzemeltetéséről megkezdődtek az egyeztetések az érintett szervezetekkel.

Távlati elképzeléseinkben az alábbi feladatok elvégzése szerepel még:

  • parkolás ellenőrzés
  • a térfigyelő rendszer bővítése

A Ferencvárosi Önkormányzat eddig is folyamatosan biztosította a személyi és tárgyi feltételeket a Felügyelet működéséhez. A további fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokat is biztosítja a jövőben. A fejlesztések hatására 2-3 éven belül egy új típusú, XXI. századi technikai feltételekkel rendelkező Felügyelet láthatja el szolgálatát a Ferencvárosban élő polgárok érdekében.

Rimovszki Tamás igazgató